Online Prospectus

Fáilte & Welcome

Céad Míle Fáilte to all our readers, whether parent, student, teacher, past student or someone interested to find out about our fine College.


Read More

Gaeilge

Ullmhúcháin don Scrúdú Béil 2007

An Scrúdú Béil


Seo cúpla pointe chun sibh a thosnú ar an ullmhúchán.

Cliceáil Anseo Chun an Doiciméid Léitheoireacht a Íoslódáil!

Treoracha


Léigh go cúramach na sleachta a leanas agus éist lena samplaí a théann leo.

 

Sliocht a Sé

As: Daoine Bochta le Liam O Flaithearta

D’éirigh an ghrian. Scairt solas an lae ar an tír, ar an trá, ar an bhfarraige. Dhúisigh éanacha an aeir agus chuireadar a gceol binn uathu ag rince trí dhoimhneas na spéire. Bhí brat feamainne ag lonradh ar an trá; dearg ar nós fola, ar a scairteann grian, in aghaidh dúghorm na farraige préachta. Bhí carnán mór bailithe ag Pádraig Ó Dioráin – deich mbord capaill. Chuaigh sé abhaile. Lag tar éis tinnis, is ar éigin a bhí sé in ann an bóthar a shiúl agus a ioscaidí losctha leis an sáile. Agus anois ag triall abhaile, meabhraíodh dó arís an dúbhrón a bhí ansiúd ag faire air, éagaoin chráite agus uaigh á oscailt…

Bhí a theach ar cheann an bhaile, teachín fada, geal, faoi bhrat aoil; an tuí go cúramach ar a cheann, gach uile rud piocaithe ar fuaid na sráide; craobhacha beaga, glasa ag fás ag bun an tí. Bean mhaith. Fear maith.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a íoslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a Seacht

As: Béal Faoi le hEnda Ó Coineen

Cé a bhí ann ach Maurice O’Doherty, RTÉ! Bhí mé sa mbaile! Bhí an oiread sin sceitimíní orm gur léim agus gur bhéic mé le háthas. Níor athraigh tada ó d’fhág mé an baile. Bhí siad fós ag robáil agus ag dul ar stailc. Is iomaí oíche ina dhiaidh sin a d’éist mé le popchlár Larry Gogan. Scríobh mé litir chuige uair amháin ach b’fhéidir gur mhaith an rud nár cuireadh i bpost ariamh í. De réir mar a chuaigh an Kilkullen soir tháinig luí na gréine níos luaithe gach oíche agus d’fheabhsaigh an éisteacht a bhí le fáil ar an raidió. Níorbh fhada go raibh mé in ann na cláir roimh chláir Larry Gogan a chloisteáil freisin.

D’árdaigh an ghaoth aniar aneas go moch an mhaidin dár gcionn. Chuir mé an Kilcullen ar chúrsa soir ó thuaidh i dtreo Chiarraí. Ba é seo an cúrsa ab fheiliúnaí agus an ghaoth díreach i gceart ag cúig mhuirmhíle dhéag san uair. Bhí mé tar éis fanacht ó dheas in aon turas ag súil leis an ngaoth seo agus bhí an t-ádh liom. Shéid sí go seasta mar seo ar feadh tríocha a sé huaire a chloig agus rinne an Kilcullen céad is daichead míle faoi lán seoil. Dá leanfadh sé seo bheinn sa mbaile faoi cheann seachtaine.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a íoslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a hOcht

As: Céard a Dhéanfas Tú Anois? le Diarmaid Ó Gráinne

Bhuail cloigín an bhus. Bhí Áine ag tuirlingt. Chrom Learaí síos agus lig sé air féin go raibh sé ag cuartú ticéid ar an urlár. Scinn sí thairis amach, síos an staighre. Lean Learaí tar éis ala agus amach leis den bhus. Bhí sí leathbhealach trasna an bhóthair ar bheith amuigh dó. Suas Ascaill Stradbrook a chuaigh sí. Nuair a shroich Learaí cúinne na sráide, ní raibh le feiceáil aige ach a cúl ag dul isteach i gceann de na tithe arda leathbhealach suas an ascaill. Rith Learaí ar a mhíle dícheall nó gur imigh an anáil uaidh ach bhí sí glanta léi suas an lána nuair a shroich sé geata an tí. Ní fhaca sé ach cúl a cinn ag dul isteach an doras di. Fágadh Learaí cosúil le peacach ag geata na bhflaitheas ag breathnú isteach thar an mballa árd a raibh sreangáin dheilgneacha agus buidéil bhriste ar an bharr.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a Ioslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a Naoi

As: Ar Ais Arís le Muireann Ní Bhrolcháin

Luigh Fiona siar sa suíochán agus dhún a súile ar feadh soicind. D’oscail sí arís iad. A leithéid! Bhí sí anseo le faire ar uimhir a sé. Sin árasán a sé. Ní fhéadfadh sí a súile a dhúnadh. Thó sí amach an leabhar crosfhocal a bhí aici ina mála mór. Bhí sí feabhsaithe go mór le dhá bhliain anuas! Bhí an t-am ann nuair nach bhféadfadh sí crosfhocal ar bith a dhéanamh. Anois bhí sí níos fearr ná éinne dá cairde. Bhí sí I bhfad níos fearr ná Mícheál! Bhí sé ar buile nuair a bhí sí in ann ‘Crosaire’ a dhéanamh níos tapúla ná é. Mícheál bocht! Ní fhaca sí anois é le beagnach seachtain! Bhí sí chomh gnóthach sin. Ach bhí an t-airgead uathu. Bhí an cíos an-ard. Ró-ard is dóiche.

Chonaic sí an fear as uimhir a sé ag teacht ina treo. Bhí an bhean in éineacht leis an tráthnóna seo. Bhí a lámh ar a gualainn agus bhí sise ag crochadh as. Bheadh scéal aici don bhean chéile amárach! An bhean bhocht. Ceathrar clainne aici agus a fear céile ina chónaí san árasán seo le cailín óg ocht mbliana déag.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a Ioslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a Deich

As: Idir Mná: Scríbhneoirí Ban Ros Muc le Máire Seoige

Bhí cónaí ormsa le m’athair agus le mo mháthair agus m’aintín i nGleann Chatha. Ní raibh sa gclann ach mé féin. Mar sin, ní mó ná sásta a bhí mo mhuintir nuair a bheartaigh mé dul go Sasana. Bhí cara dhom ag dul anonn ag an am seo. Bhí sí seo sa mbaile as Meiriceá agus bhí cleachtadh aici ar thaisteal. Bheartaigh mé dul léi. Maidin álainn i mí Lúnasa, fuair muid an bus ar an nGort Mór agus away linn. Chuaigh muid ar an traein i nGaillimh agus muid ag triall ar Bhaile Átha Cliath. Ansin thóg muid an bád ó Dhún Laoghaire go Holyhead agus an traein ar ais go Euston. Ba mhíchompórdach an turas é ach nár chuma linn.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a Ioslódáil i bhfoirm MP3)