Online Prospectus

Fáilte & Welcome

Céad Míle Fáilte to all our readers, whether parent, student, teacher, past student or someone interested to find out about our fine College.


Read More

Gaeilge na hIdirbliana 2007

Saol

Nuachtán na hIdirbliana

OÍCHE OSCAILTE

(Ruth, Megan, Phillipa & Alison)

Tá oíche oscailte ar siúil ar an 17ú Bealtine. Beidh go léoir taispeantais timpeall na scoile. Rinne gach cailin san ídirbhlian obair le gach ábhar. Beidh seastán ag gach ábhar agus beidh posteri ar an mballa. Rinne gach dalta sa bliain tionscnamh. Tá siad ar fheabhas!!! Beidh cúpla duine ag tabhairt cainteanna sa halla faoi "Recess" no "Form and Fusion" "YSI" agus "Young Scientists". Beidh thuismitheoirí gach duine sa bhliain ag teacht go dtí an oíche oscailte. Beidh bród an domhain orthu dá hiníon! Ceapaimid go mbeidh an oíche oscailte ar fheabhas!

AN TODHCHÁN

(Louise, Clare, Ailbhe, Sarah, Michelle, Orla)

Beidh buchaillí agus cailiní na hÉireann ag dul go dtí an íonad votala mar beidh todhchán ar síul ar an 24ú Bealtaine. Beidh sé an-thábhachta mar beidh na daoine a thofar i gceannas ar an tír.

Tá a lán cathaoireacha sa Dáil agus an grúpa leis is mó suíocháin ar fud na tíre a bheidh i gceannas; iad leo féin nó le grúpa beag eile. Mar shampla, Fianna Faíl agus na Progressive Democrats.

Tá a lán pictúirí crochta thart nuair a shiúlann tú síos an bothair. Tá a lán daoine ag rith - ach níl ann ach cúpla suíochán!


**PICS

1.Enda Kenny 2.Bertie Ahern 3.Pat Rabbitte 4.Trevor Sargent

NA LAETHANTA SAOIRE

(Laura, Clare, Ciara, Megan, Rebecca)

Táimid ag fail ár laethanta saoire ar an 21ú Bealtaine. Beidh an-chraic againn. Tá na múinteoirí agus na daltaí ag súil le laenthanta saoire mar ní fheicfidh siad a chéile ar feadh trí mhí. Beidh a lán daoine ag dul amach as an tír nó ar thuras timpeall na tíre. Agus beidh daltaí ag obair i rith na laenthanta saoire agus déanfaidh said a lán airgead. Is breá le muinteoirí na laenthanta saoire mar tá siad íoctha.

Taimid ag súil lena laenthanta saoire. Rachaidh mé go dtí an trá agus an páirc nó linn snámha. Rachaidh mé go dtí an pictiúrlann agus feicfidh mé ar an scannán 'Shrek' nua. Níl mé abálta fanacht le na laenthanta saoire!

AN CEOLDRAMA

(Lorraine)

Bhí an ceoldrama an-mhaith, ba e:

The Sound of Music

Thosaigh se ar an de luain agus bhi se ag criocheah ar an aoine. Bhi cleachtai ann gach cead aoine deardaoin, de Satharn agus de Domach. Bhi a lan obair deachair don ceol drama. Bhi na daoine ag pairt agat le daoine:
Mar aisteoir Culan staitse Soilse Fuaim Thosnaiomar ag cleachtadh na headi Bhi an spoirt ann ar gach daoine agus tar eis an ceol drama d'fheachamar an ceol drama ar dvd. Bionn mise ag obair ar gruaig agus maisuichain, bhi an spoirt agam.

TAITHÍ OIBRE

(Lorraine)

Bhí mé ag obair le gruagaire - Head to Head. Bhí mé ag níochán gruaig daoine. Bhí mé ag freagairt an fón, freisin. Bhí mé ag obair ó naoi a chlog ar maidin go dtí a trí a chlog tráthnóna. Bhí sé an-mhaith!!!
Nuair atá mé críochnaithe leis an scoil, gheobhaidh mé post le 'Hession', thíos an bóthar i nDroin Conrach Is maith liom a bheith ag obair mar ghruaigaire agus ag caint le gach duine; bíonn spraoi ann gach lá!! Ba maith liom a bheith i mo ghruaigaire mar:
Tá sé suimiúil; Tá an-chraic ann; Tá a lán daoine difriúla ann; Tá deis ann cuma difriul a chur ar dhaoine; agus, Tá deis ann freisin áthas a chur ar dhaoine!
Ag deireadh an samhradh beidh athás oráinn ag dul ar ais ar scoil mar beidh scíth faighte againn.

LAETHANTA SAOIRE AG TEACHT!

(Edel)

Ta mé ag tnúth le mo laethanta saoire. Tá sceitimíní an domhain orm. Is aoibheann liom laethanta saoire mar níl aon scoil. Beidh mé ag dul go dti an Spáinn. Is maith liom an Spáinn mar tá sé an-the. Beidh mé ag dul go dtí Luimneach freisin. Tá daoine i mo chlann ina cónaí i Luimneach. Is maith liom Luimneach. Beidir beidh mé dul go dtí an Bhruiséal. Beidh mé ag dul go dtí an trá le mo chairde. Tá sceitimíní an domhain orm. Ach níl mé ag tnúth le nuair a chroichnaíonn mo laethanta saoire mar tá mé ag dul isteach sa cúigiú bliain.

Harry Potter Ar Ais Arís!

harryl.jpg

Tá leabhair nua Harry Potter ar ais arís ar 21ú Iúil an blian seo. Tar eís an fanacht dhá bhlian. Ba chóir go mbeadh sé an-shuimiúil agus corraitheach. Níl mé abálta fanacht! Ní maith liom "Lord Voldemort" mar is fear DÁNA, DÁNA, DÁNA é. Tá mé ar fhoireann Harry mar is buachaill dathúil é! Is bréa liom na spéacáilí agus an éadan álainn! Ha ha ha ha ha! Is aoibheann liom Harry!Laethanta Saoire

(Lorraine)

Is maith liom laethanta saoire, mar níl aon scoil ann! An samhradh seo, rá mé ag dul ag féachaint ar Justin Timberlake sa RDS ar an 30ú Meithamh agus tá mé ag dul chuig Oxegen ar an 6ú,7ú agus 8ú Iúil - tá a lán sceitimíní orm! Táim ag déanamh mo thaistáil teoraice tiomána fresin, mar gheobhaidh mé carr ar mo bhreithlá. Bíonn me ag obair i rith an tsamhradh freisin.

Laethanta Saoire

(Jessica)

Is brea liom na laethanta saoire. Tá siad go maith. Is maith liom an trá. Chuaigh mé féin agus mo chlann go dtí an trá ar laethanta saoire. Is fuath liom Nollaig. Tá me ag dul chuig na hOileáin Canaries le haghaidh mo laethanta saoire samhradh. Tá mé ag súill go mór le bheith ag siúl amach sa ghrian le gloine coke i lámh amháin agus uchtar róite sa lámh eile.

Ullmhúcháin don Scrúdú Béil 2007

An Scrúdú Béil


Seo cúpla pointe chun sibh a thosnú ar an ullmhúchán.

Cliceáil Anseo Chun an Doiciméid Léitheoireacht a Íoslódáil!

Treoracha


Léigh go cúramach na sleachta a leanas agus éist lena samplaí a théann leo.

 

Sliocht a Sé

As: Daoine Bochta le Liam O Flaithearta

D’éirigh an ghrian. Scairt solas an lae ar an tír, ar an trá, ar an bhfarraige. Dhúisigh éanacha an aeir agus chuireadar a gceol binn uathu ag rince trí dhoimhneas na spéire. Bhí brat feamainne ag lonradh ar an trá; dearg ar nós fola, ar a scairteann grian, in aghaidh dúghorm na farraige préachta. Bhí carnán mór bailithe ag Pádraig Ó Dioráin – deich mbord capaill. Chuaigh sé abhaile. Lag tar éis tinnis, is ar éigin a bhí sé in ann an bóthar a shiúl agus a ioscaidí losctha leis an sáile. Agus anois ag triall abhaile, meabhraíodh dó arís an dúbhrón a bhí ansiúd ag faire air, éagaoin chráite agus uaigh á oscailt…

Bhí a theach ar cheann an bhaile, teachín fada, geal, faoi bhrat aoil; an tuí go cúramach ar a cheann, gach uile rud piocaithe ar fuaid na sráide; craobhacha beaga, glasa ag fás ag bun an tí. Bean mhaith. Fear maith.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a íoslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a Seacht

As: Béal Faoi le hEnda Ó Coineen

Cé a bhí ann ach Maurice O’Doherty, RTÉ! Bhí mé sa mbaile! Bhí an oiread sin sceitimíní orm gur léim agus gur bhéic mé le háthas. Níor athraigh tada ó d’fhág mé an baile. Bhí siad fós ag robáil agus ag dul ar stailc. Is iomaí oíche ina dhiaidh sin a d’éist mé le popchlár Larry Gogan. Scríobh mé litir chuige uair amháin ach b’fhéidir gur mhaith an rud nár cuireadh i bpost ariamh í. De réir mar a chuaigh an Kilkullen soir tháinig luí na gréine níos luaithe gach oíche agus d’fheabhsaigh an éisteacht a bhí le fáil ar an raidió. Níorbh fhada go raibh mé in ann na cláir roimh chláir Larry Gogan a chloisteáil freisin.

D’árdaigh an ghaoth aniar aneas go moch an mhaidin dár gcionn. Chuir mé an Kilcullen ar chúrsa soir ó thuaidh i dtreo Chiarraí. Ba é seo an cúrsa ab fheiliúnaí agus an ghaoth díreach i gceart ag cúig mhuirmhíle dhéag san uair. Bhí mé tar éis fanacht ó dheas in aon turas ag súil leis an ngaoth seo agus bhí an t-ádh liom. Shéid sí go seasta mar seo ar feadh tríocha a sé huaire a chloig agus rinne an Kilcullen céad is daichead míle faoi lán seoil. Dá leanfadh sé seo bheinn sa mbaile faoi cheann seachtaine.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a íoslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a hOcht

As: Céard a Dhéanfas Tú Anois? le Diarmaid Ó Gráinne

Bhuail cloigín an bhus. Bhí Áine ag tuirlingt. Chrom Learaí síos agus lig sé air féin go raibh sé ag cuartú ticéid ar an urlár. Scinn sí thairis amach, síos an staighre. Lean Learaí tar éis ala agus amach leis den bhus. Bhí sí leathbhealach trasna an bhóthair ar bheith amuigh dó. Suas Ascaill Stradbrook a chuaigh sí. Nuair a shroich Learaí cúinne na sráide, ní raibh le feiceáil aige ach a cúl ag dul isteach i gceann de na tithe arda leathbhealach suas an ascaill. Rith Learaí ar a mhíle dícheall nó gur imigh an anáil uaidh ach bhí sí glanta léi suas an lána nuair a shroich sé geata an tí. Ní fhaca sé ach cúl a cinn ag dul isteach an doras di. Fágadh Learaí cosúil le peacach ag geata na bhflaitheas ag breathnú isteach thar an mballa árd a raibh sreangáin dheilgneacha agus buidéil bhriste ar an bharr.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a Ioslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a Naoi

As: Ar Ais Arís le Muireann Ní Bhrolcháin

Luigh Fiona siar sa suíochán agus dhún a súile ar feadh soicind. D’oscail sí arís iad. A leithéid! Bhí sí anseo le faire ar uimhir a sé. Sin árasán a sé. Ní fhéadfadh sí a súile a dhúnadh. Thó sí amach an leabhar crosfhocal a bhí aici ina mála mór. Bhí sí feabhsaithe go mór le dhá bhliain anuas! Bhí an t-am ann nuair nach bhféadfadh sí crosfhocal ar bith a dhéanamh. Anois bhí sí níos fearr ná éinne dá cairde. Bhí sí I bhfad níos fearr ná Mícheál! Bhí sé ar buile nuair a bhí sí in ann ‘Crosaire’ a dhéanamh níos tapúla ná é. Mícheál bocht! Ní fhaca sí anois é le beagnach seachtain! Bhí sí chomh gnóthach sin. Ach bhí an t-airgead uathu. Bhí an cíos an-ard. Ró-ard is dóiche.

Chonaic sí an fear as uimhir a sé ag teacht ina treo. Bhí an bhean in éineacht leis an tráthnóna seo. Bhí a lámh ar a gualainn agus bhí sise ag crochadh as. Bheadh scéal aici don bhean chéile amárach! An bhean bhocht. Ceathrar clainne aici agus a fear céile ina chónaí san árasán seo le cailín óg ocht mbliana déag.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a Ioslódáil i bhfoirm MP3)

Sliocht a Deich

As: Idir Mná: Scríbhneoirí Ban Ros Muc le Máire Seoige

Bhí cónaí ormsa le m’athair agus le mo mháthair agus m’aintín i nGleann Chatha. Ní raibh sa gclann ach mé féin. Mar sin, ní mó ná sásta a bhí mo mhuintir nuair a bheartaigh mé dul go Sasana. Bhí cara dhom ag dul anonn ag an am seo. Bhí sí seo sa mbaile as Meiriceá agus bhí cleachtadh aici ar thaisteal. Bheartaigh mé dul léi. Maidin álainn i mí Lúnasa, fuair muid an bus ar an nGort Mór agus away linn. Chuaigh muid ar an traein i nGaillimh agus muid ag triall ar Bhaile Átha Cliath. Ansin thóg muid an bád ó Dhún Laoghaire go Holyhead agus an traein ar ais go Euston. Ba mhíchompórdach an turas é ach nár chuma linn.

(Cliceáil anseo chun an sliocht a Ioslódáil i bhfoirm MP3)

 

Student Guidelines for Internet use

 • Students are responsible for good behaviour on the Internet just as they are in a classroom or on a school corridor. General school rules apply.
 • Access is a privilege, not a right and that access requires responsibility.
 • Do not use bad language, and do not send messages that could be offensive to another person.
 • You must get the teacher's permission to print or download any text, images, software or other data from the Internet.
 • Never give out personal information such as your home address or telephone number over the Internet.
 • Do not make arrangements for an unsupervised meeting with another person on-line without the permission of your teacher/parent.
 • If you receive a message that makes you feel uncomfortable, it must be reported to the teacher. On no account should you respond to such a message.
 • Be familiar with these rules and how to use the Internet before going on-line. If you have any questions about these rules, please ask your teacher so you can understand.


Sanctions

If any of the above rules are broken, it will result in a temporary or permanent ban on Internet and/or computer use.
Additional disciplinary action may be taken in line with existing approved school practice on inappropriate language or behaviour.

Remember that teachers have access to all files and disks used on school computers, including email messages sent and received by students. School computers also record details of what students have viewed on the Internet. In addition, the use of 'Altiris vision' software allows the teacher to view the contents of any students' screen at any time during the class.

Preliminary Evaluation Of Multimedia Courseware

Subject of Site: _______________________________________ Date: __________

URL: _______________________________________________

Useful for:

 • Junior Certificate ____________
 • Leaving Certificate___________
 • Transition Year _____________
 • Other_____________________

Author:

 • Personal Web Page ______________
 • Educational Institution ____________
 • Government Publication ___________
 • Other _________________________

Preliminary Evaluation:

Circle the comment Yes / No / Not Applicable.
(Some of the questions are not suited to both websites and CD-ROMs).

Is the information appropriate to your audience? Yes No Not Applicable

Is the content accurate? Yes / No / Not Applicable

Is the content presented in a logical manner? Yes / No / Not Applicable

Is the navigation intuitive? Yes / No / Not Applicable
(Is it easy to find your way around)

Does the page take a long time to download? Yes / No / Not Applicable

Is it easy to install? Yes / No / Not Applicable


Looking at all the preliminary evidence collected, does the multimedia courseware warrant further investigation as to its suitability?

Yes / No

If Yes, please proceed with the more detailed evaluation which follows.
If No, it is recommended that you locate another website and/or CD-ROM which will better suit your requirements.

Evaluating Multimedia Courseware


Content

Accuracy Excellent Good Poor Unsatisfactory
 

Depth of Content
(i.e. level of detail)

Excellent Good Poor Unsatisfactory
  Purpose of Multimedia
(i.e.Graphics/Audio/Video need to be integrated properly with the content to be effective)
Excellent Good Poor Unsatisfactory
  Structure of Content
(i.e. Easy to follow and logical)
Excellent Good Poor Unsatisfactory
  Currency
(Is the content correct and up-to-date)
Excellent Good Poor Unsatisfactory

Student Engagement

Promotion of Learning
(i.e. Does the design and style enhance the learning process?)
Excellent Good Poor Unsatisfactory
  Appropriate Interactivity
(i.e. Do the interactivity components have an educational value?)
Excellent Good Poor Unsatisfactory
  Useful links to other pages/sites
Excellent Good Poor Unsatisfactory
  Clarity of Presentation
(i.e. Is it uncluttered and attractive to use?)
Excellent Good Poor Unsatisfactory
  User-Friendliness
(i.e. The use of consistent prompts such as back/forward buttons and Help facilities)
Excellent Good Poor Unsatisfactory

 **Suggest PDF

To Determine Rating:

 
No. of Comments
 
Subtotals
Count the number of Excellent comments   x 3 points =  
Count the number of Good comments   x 3 points =  
Count the number of Poor comments   x 3 points =  
Count the number of Unsatisfactory comments   x 3 points =  
     

Total of Subtotals =

E.g      
Count the number of Excellent comments
8
x 3 points =
24

 

 

Comparitive Analysis:

24 – 30 points: An excellent resource, which can be of benefit to our intended audience.

 

17 – 23 points: This resource has good material but students will need assistance in reaching instructional goals.

 

0 - 16 points: Unsatisfactory for our educational purposes.

 

Parent Guide to the Internet

What is the Internet?

The Internet is a worldwide system of connected computers, each of which may be connected to another network of computers. For this reason, it is sometimes called a network of networks. The Internet allows people in all corners of the world to communicate electronically, and to send and access information electronically in a matter of minutes.

What is the World Wide Web?

The World Wide Web is the main source of content that is accessible via the Internet. It is like a library of books, only the pages are stored on lots of different computers around the world. The unique thing about the World Wide Web is that anyone can make information accessible on the Web.

What are the advantages of Internet access?

The Internet allows people to access a vast information resource, talk to each other by email, and join electronic news, discussion and special mailing groups. Educationally speaking, it can open up a whole new vista for the user as well as provide access to information resources at one's fingertips and provide a creative outlet for those who wish to create web pages.

What are the disadvantages of Internet access?

The Internet is a powerful learning tool, but it should not be used indiscriminately or without supervision. While your daughter is at school, the school will make every effort to ensure that this resource is used appropriately. As parents, it is your responsibility to monitor this resource at home, not unlike the manner in which you monitor use of television, video games, or the telephone. It is not advisable for students to engage in hours of unsupervised time on-line. Check their emails, know who they are chatting to on-line, and scrutinise the websites visited. Keep in mind that while your child is on-line, your telephone bill is getting larger.

What use is the Internet likely to be in the classroom?

The Internet has the potential to provide access from the classroom to educational resources within Ireland or from many parts of the world. A large variety of source materials, information, images and computer software can be accessed rapidly. It is possible to facilitate individual or group projects, collaboration and idea sharing between geographically dispersed students, teachers and schools.

Through the Internet it is possible to make contact with people all over the world, whether fellow students, educators or experts in specialist fields. Prominent public figures occasionally make themselves available for on-line question-and-answer sessions also.

Through developing a website of its own, a school can contribute to the sum of available knowledge on the Internet, publicise its own activities or encourage collaboration through educational projects.